Tillbaka

Klätterställningar - Naturlekplatser

Det finns flera anledningar till att det är bra för barn och unga, i olika åldrar, att leka i klätterställningar och utforska begreppet klättring i vid bemärkelse. Förutom att stärka individens förmågor i korskoordination och rörelse utvecklas koncentrationen och förståelsen för kroppen i rymden. Detta är ett verktyg för både lek och träning med stimulans för lärande, fysisk och motorisk utveckling, gemenskap och hälsa.

Utbudet av klätterställningar under naturlekplatser är alla gjorda av FSC-certifierat trä. Trädet kommer från avskogning med respekt för människor och natur, vilket säkerställer både miljön och de sociala förhållandena i skogarna.

SIK-Holz Klätterställningar

SIK-Holz Klätterställningar är i FSC®-certifierat robinie-trä, som utmärker sig genom att vara särskilt lämpade för markkontakt, med lång livslängd.

Klätterställningarna varierar i storlek, lekfunktioner och svårighetsgrad - till exempel är underlaget giftigt, träning/kondition, rehabilitering eller med inspiration från militärbana.

-Sik-Holz förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Norna Klätterställningar

Klätterställningar från Norna är tillverkade i hållbara material som säkerställer låga livslängdskostnader; tillverkad av högkvalitativa FSC®-certifierade robinia-stolpar.

Nornas utbud av klätterställningar vänder sig till olika åldersgrupper och kombineras på en myriad av sätt som utmanar och stimulerar både motorik och lekfullhet. Klättringssystemen inbjuder till lek, där fantasi såväl som fysik står i centrum.

Lekredskapen är designade för skolor, institutioner och det offentliga rummet, där de kan integreras i det befintliga landskapet och användas, både som lekplatsanläggningar och/eller motionsväg för alla åldersgrupper.

Både bostadsrättsföreningar, allmänna parker och torg har många olika användare av lekplatser med vitt skilda åldrar och behov. Det är därför viktigt att det ska finnas något att hinna med för alla och lekplatsen ska ha ett högt attraktionsvärde under lång tid.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna