Tillbaka

Stora Lektorn - Naturlekplatser

Kreativitet och robinie-trä

Naturlekplatser skapade av kreativa idéer och robinia-trä. Upplev individuella och kreativa lösningar för din lekplatsplanering, UNIQA Group har tillsammans med SIK-Holz® mer än 30 års erfarenhet av design, planering och tillverkning av lekplatser av naturligt robinia-trä.

SIK-Holz® är ett ägarledd, medelstort företag i Fläming, söder om Berlin. 1988 grundade Klaus-Peter och Claudia Gust en hantverksverkstad inom träsnideri, med fokus på planering, design och tillverkning av individuella lekredskap gjorda av robinia-trä.

-Sik-Holz förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Proludic Origin - Stora Lektorn

Stimulering av sinnena genom visuell och taktil kontakt med robiniaträdet.

Lekredskapen i Origin-serien är gjorda av robinia-trä och återger eller bygger på själva essensen av vad naturen har att erbjuda, till exempel en promenad genom skogen, korsa en flod genom att hoppa från trappsten till trappstenen eller balansera på ett fallet träd. De stora lektornen i denna serie omfattar bl.a. äventyrsleder med berg-och dalbana, klättring, balansering och observation.

Med Origin-sortimentet leker barn i naturen, med naturen och genom att använda naturen.

- Proludic handlas med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Norna Lektorn

Lektorn från Norna är tillverkade i hållbara material som säkerställer låga livstidskostnader; tillverkad av högkvalitativt FSC®-certifierat robinia-trä.

Nornas utbud av lektorn vänder sig till olika åldersgrupper och kombineras på en myriad av sätt som utmanar och stimulerar både motorik och lekfullhet. Lektornen inbjuder till lek, där fantasin såväl som fysik står i centrum.

Nornas lektorn, med sin stora variation i design, är både för skolor och institutioner och för det offentliga rummet där de kan integreras i det befintliga landskapet.

Både bostadsrättsföreningar, allmänna parker och torg, har många olika användare av lekplatser, med vitt skilda åldrar och behov.

Det ska finnas något att hinna med för alla och lekplatsen ska ha ett högt attraktionsvärde under lång tid.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna