Tillbaka

Små Lektorn - Urbana Lekplatser

Lektorn är perfekta arenor för rollspel samt bra samlingsplatser för fysisk träning. Här kan barn släppa fantasin fritt, stimulerade av många detaljer och originella lekfunktioner. Element som klättervägg, rutschkana eller stege på tornet är bland annat hjälper till att utmana barnets fysiska och därmed motoriska förmågor.

Fysisk aktivitet förbättrar barns problemlösning, logiska tänkande, rumsuppfattning, arbetsminne, självuppfattning och uppmärksamhet och kan vara ett verktyg för en positiv utveckling av mentala, emotionella och sociala processer. Detta kräver varierande fysiska aktiviteter, vilket ger barnen lämpliga utmaningar.

Greenville-serien

Tanken på att klättra i ett träd bara för att se marken ur ett annat perspektiv är lika gammal som själva träden och är bland annat en av inspirationskällorna för utvecklingen av Greenville-serien, som även lägger till bambuplattor som ett naturligt inslag i designen. Trähus, rep lekstugor eller torn av olika storlekar kan användas som fristående lekstrukturer eller kopplas ihop och slås samman med andra lekelement som broar, tunnlar, klätternät etc. - på så sätt är det möjligt att skapa en futuristisk, vacker och äventyrlig lekby som bjuder in barn till mycket kreativ lek genom fysisk träning. Vidareutveckling av Greenville replekstugor, trähus och torn har skapat nya möjligheter inom utformning av lekplatser och utnyttjande av utrymme – här kan kombineras på otaliga sätt med hjälp av spännande sammanbindande element.

-Berliner förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Woodville-serien

-Berliner förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Spooky Rookies

-Berliner förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna