Tillbaka

Stora lektorn - Urbana Lekplatser

Lektorn är perfekta arenor för rollspel samt bra samlingsplatser för fysisk träning. Här kan barn släppa fantasin fritt, stimulerade av många detaljer och originella lekfunktioner. Element som klättervägg, rutschkana eller stege på tornet är bland annat hjälper till att utmana barnets fysiska och därmed motoriska förmågor.

Fysisk aktivitet förbättrar barns problemlösning, logiska tänkande, rumsuppfattning, arbetsminne, självuppfattning och uppmärksamhet och kan vara ett verktyg för en positiv utveckling av mentala, emotionella och sociala processer. Detta kräver varierande fysiska aktiviteter, vilket ger barnen lämpliga utmaningar.

Triitopia

-Berliner förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Tower

-Berliner förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Tower

-Berliner förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Olika

-Berliner förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna