Tillbaka

Sensorisk lek - Naturlekplatser

Det är genom sinnena som barn får kunskap om sig själva och världen. All rörelse och sinnesupplevelse med kroppen stimulerar hjärnan och är lärande för barnet. Att ha god känselmotorik ger barnet överskott och är förutsättningen för ett bra språk, god koncentration, socialt beteende, självkänsla och samtidigt ökar det livsglädjen.

Utbudet av sensoriska lekredskap under naturlekplatser är alla tillverkade av FSC®-certifierat trä. Trädet kommer från avskogning med respekt för människor och natur, vilket säkerställer både miljön och de sociala förhållandena i skogarna.

SIK-Holz - Sensorisk lek

-Sik-Holz förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Norna - Sensorisk lek

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna