Tillbaka

Sensorisk lek - Klassiska Lekplatser

Det är genom sinnena som barn får kunskap om sig själva och världen. All rörelse och sinnesupplevelse med kroppen stimulerar hjärnan och är lärande för barnet. Att ha god känselmotorik ger barnet överskott och är förutsättningen för ett bra språk, god koncentration, socialt beteende, självkänsla och samtidigt ökar det livsglädjen.

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig