Tillbaka

Legeskibe - Klassiske Legepladser

Alle vores legeskibe kan være fritstående eller installeres i sandkassen. Legefartøjerne er både identitetsskabende for legeområdet og klatreredskaber, som børnene kan indarbejde i deres rollespil. Ved installering af et eller flere legeskibe forvandles legeområdet til en imaginær verden, hvor børn kan skabe deres egne historier, der henter sin inspiration fra de voksnes verden; en sømand ved roret på sin synkende skude, fiskeren der har fået en kæmpe fangst i nettet fra sin kutter eller pirattogt på det store tremastet priratskib.