Tillbaka

CO2 Mätninger

Vi beräknar CO2-utsläppen på våra möbler

På UNIQA arbetar vi ständigt med att minska vårt CO2-avtryck. För att kunna göra detta behöver vi veta var och hur mycket vi förorenar. Därför är vi i full gång med en process där vi behöver mäta vårt CO2-fotavtryck. Genom att mäta vårt negativa fotavtryck kan vi beräkna, minska och kommunicera mer öppet om vår miljöpåverkan. Vi har satt som mål att göra en årlig redogörelse för vårt CO2-fotavtryck, så att vi kan bli mer medvetna om vår miljöpåverkan, och utifrån det sätta upp realistiska minskningsmål för vårt företag. Vår CO2-årsredovisning ska göra det lättare för oss att investera där behovet är som störst, och kompensera där vi vet att vi inte kan minska vår miljöpåverkan ytterligare.

Transparens är viktigt i kampen för hållbar utveckling

Förtroende, transparens och jämförbarhet är tre viktiga aspekter för oss på UNIQA. CO2-beräkningarna gör att vi kan beräkna det totala klimatavtrycket för våra produkter, och jämföra med andra produkter och företag så att vi kan bli ännu bättre. På så sätt är det möjligt för oss att göra komplexa livscykelundersökningar tydliga och transparenta för oss som företag och för dig som kund, så att vi lättare kan göra rätt val och förbättra vår processor. Det är viktigt för oss att vi ständigt arbetar med att förbättra våra processer så att vi kan erbjuda våra kunder det bästa!

Vi kompenserar för vårt CO2-avtryck

När vi beräknar CO2-avtrycket på möblerna i vårt sortiment kan du som kund även få en överblick över fotavtrycket på möblerna som du köper, så att du bättre kan göra rätt val för dig. Förutom att mäta våra produkter kompenserar vi även för vårt fotavtryck i klimatet. Genom vårt samarbete med Growing Trees kommer vi kontinuerligt att plantera träd runt om i Danmark för att utvinna CO2 ur atmosfären. Därför kan vi på UNIQA nu med gott samvete säga att vi är ett grönare val.