Tillbaka

FN´s Global Compact

Vår etik och moral

På UNIQA har vi hög etik och moral, och vi tar ansvar för vår planet. Vi vet att vi bidrar till föroreningar, men vi försöker hela tiden agera på, lära av och anpassa oss till de förändringar och utmaningar som finns i vårt samhälle. Det är därför hållbarhet är centralt för UNIQA. Vi strävar efter att vara hållbara i alla aspekter av vår verksamhet och ut i vår värdekedja, och vi slutar inte förrän vi har nått vårt mål. Det är nämligen viktigt i förhållande till det inflytande vi kan ha i slutändan. Det är därför viktigt att hållbarhet inte bara är något vi pratar om, utan något vi agerar utifrån.

UNIQA är medlem af FN Global Compact

 

På UNIQA strävar vi efter att driva ett ansvarsfullt, etiskt och transparent företag. Vårt engagemang för att vara ett ansvarsfullt företag lyfts fram genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact. FN:s Global Compact är världens största frivilliga initiativ för ansvarsfulla företag, som sätter ett gemensamt ramverk för hur man ska agera som företag. Genom vårt medlemskap stödjer vi FN:s Global Compacts 10 principer, som är uppbyggda kring de fyra pelarna: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Code of Conduct

På UNIQA har vi upprättat en uppförandekod som omfattar de 10 principerna i FN:s Global Compact. Vår uppförandekod omfattar de frågor som är viktiga för våra intressenter, och speglar samhällets normer och värderingar, samtidigt som vi stödjer våra anställdas välbefinnande.
Klicka här for att läse hela UNIQAs code of conduct