Tillbaka

Hållbara produkter

På UNIQA lägger vi stor vikt vid hållbarhet. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och ägna mer uppmärksamhet åt miljön. Naturligtvis måste dessa värderingar också återspeglas i vårt sortiment. Vi försöker ständigt hålla oss uppdaterade om nya spännande trender, samt se till att vårt huvudsortiment såklart också överensstämmer med vår önskan om mer hållbarhet i vardagen. Den här sidan är bara ett urval av vårt hållbara sortiment inom UNIQAs huvudkategorier Lek, Rör dig och Social