Tillbaka

Internt klimatåtgärder

Grön arbetsplats

UNIQA ställer krav både internt och externt

På UNIQA ställer vi höga krav på våra tillverkare och leverantörer. Självklart ska vi också ställa dessa krav på oss själva som arbetsplats. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre, både externt och internt, och vet att trots stora framsteg finns det alltid områden vi kan förbättra oss på.

Hög ambitionsnivå

På UNIQA förstår vi vikten av att stödja Danmarks ambitioner att minska det totala CO2-fotavtrycket med 70 % till 2030. Vi vill bidra till detta genom att minska vårt CO2-fotavtryck både genom våra hållbara processer och produkter, såväl som våra interna initiativ på vår arbetsplats.

Femårsplan för att minska CO2 trycket

Vi har satt upp specifika mål för att minska vårt CO2-avtryck från bland annat vår energiförbrukning på våra kontor, samt våra transporter i form av resor, tjänstebilar m.m. För att minska CO2-avtrycket från våra transporter har vi tagit fram en femårsplan som ska göra det möjligt för oss att konvertera våra tjänstebilar till elbilar. Dessutom uppmuntrar vi alla våra anställda att så långt det är möjligt hålla virtuella möten och konferenser så att vi minskar vårt totala CO2-avtryck från transporter.

Med ambitiösa mål innebär det förstås att det finns en del vanor som behöver ändras, men vi vet att det i slutändan kommer att gynna både vår planet, företag och anställda.

Matavfall och sopsortering

Ett av de områden där vi på UNIQA har en negativ påverkan på miljön är vår avfallsproduktion. Med våra cirkulära lösningar försöker vi hela tiden minska vårt avfall och förbrukning och det gäller såklart även våra kontor.


Efter att Corona drabbade oss alla i februari förra året har det blivit färre av våra anställda på kontoren. För att undvika för mycket matsvinn har vi sagt upp vår lunchleverantör. Istället handlar vi nu själva på veckobasis så vi slipper köpa för mycket mat.

Medarbetarnas engagemang

På UNIQA involverar vi alla våra medarbetare i resan mot en mer hållbar vardag, genom att uppmuntra alla att föreslå initiativ inom området social och miljömässig hållbarhet. UNIQAs anställda spelar en viktig roll för att nå våra mål. Därför är det viktigt för oss att vi kontinuerligt motiverar, engagerar och involverar våra medarbetare i processen.