Tillbaka

UNIQA GROUP’s bidrag till världsmålen

På UNIQA är vi fast beslutna att arbeta med FN:s 17 globala mål för att främja hållbar utveckling. Vi vill bidra till att göra världen till en bättre plats för kommande generationer, så det är viktigt att vi bidrar så mycket vi kan. Nedan kan du läsa om hur vi på UNIQA aktivt arbetar med världsmålen. De stora världsmålslådorna är där vi har störst inflytande, medan de mindre rutorna representerar där vi har ett mer indirekt inflytande.

Världsmål 3 Välbefinnande och hälsa

På UNIQA bidrar vi till FN:s världsmål 3, välbefinnande och hälsa


Hälsa och välmående är ledord hos oss på UNIQA. Våra produkter bidrar till att skapa en trygg miljö där hälsa och välbefinnande står i fokus. Vi tror att fysisk aktivitet och rörelse från barndomen skapar i grunden hälsosamma vanor för resten av livet. Våra lekplatser, idrottsplatser och institutions- och skolmöbler bidrar till att främja välbefinnande och hälsa bland barn och unga. Vi ser till att våra inomhus- och utomhuslösningar passar individens behov, och stödjer dennes psykiska och fysiska hälsa. Därför erbjuder vi fantastiska verktyg och lösningar som skapar ramar för en hälsosammare vardag med fysisk aktivitet.

 

Världsmål 4 Kvalitetsutbildning

På UNIQA bidrar vi till FN:s världsmål 4, utbildning av hög kvalitet, närmare bestämt delmål 4.a.


Att skapa bättre förutsättningar och trygga ramar för lärande, lek och utveckling är centralt för oss på UNIQA. Vi anser att ALLA ska ha rätt till utbildning av hög kvalitet, därför sätter vi ett högt värde på vår agenda. Vi erbjuder därför lösningar som passar alla, vare sig det är speciallösningar för institutions- och skolmöbler, innovativa utomhusklassrum, intelligenta temalekplatser, handikappvänliga lekplatser eller något helt annat så gör vi det möjligt. Vi är stora förespråkare för att utbildning ska vara rolig och passa individens behov. Bok ett rådgivningsmöte med oss, så kan du vara med och skapa en bra miljö för barn, unga eller vuxna.

 

Världsmål 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion

På UNIQA bidrar vi till FN:s världsmål 12, Ansvarsfull konsumtion och produktion, närmare bestämt delmål 12.2. och delmål 12.5


Kvalitetsprodukter är en prioritet hos UNIQA och därför har vi upp till 50 års garanti på vissa av våra produkter. Genom att säkerställa hög kvalitet på våra produkter undviker vi att de måste slängas efter bara några år. På så sätt försöker vi också bli av med dagens slängkultur genom att skapa hållbara möbler i hållbar design.

Det räcker inte att bara tänka på hållbarhet i produkterna, vi vill också säkerställa att jordens resurser förvaltas bättre. Det är därför vi på UNIQA möbler återkommer, och ser till att de resurser som annars skulle hamna som avfall, återanvänds eller återvinns. När möblerna skickas tillbaka bedöms skicket för att ta reda på om de ska återvinnas eller skänkas bort, eller i värsta fall sorteras och slängas. I samband med detta har vi etablerat ett donationsnätverk, där vi samarbetar med skolor, frivilligorganisationer och institutioner, som drar nytta av de gratismöbler som annars skulle ha kastats ut. Vi bidrar därför till den cirkulära ekonomin, och arbetar aktivt med att hitta nya lösningar och partners för att minska förbrukningen av våra resurser i hela vår värdekedja.

Vi har bland annat ingått ett samarbete med Nike Grind där vi återvinner gummit från gamla Nike-skor och använder det som gummiunderlag i aktivitetsområden.

Världsmål 13 Klimatåtgärder

På UNIQA tar vi miljön på allvar. Vi arbetar därför ständigt med att minska vårt CO2-avtryck och hitta nya lösningar för att skydda miljön så mycket som möjligt.


Våra cirkulära lösningar för hantering av möbler är bland annat en viktig del i vår CO2-minskning. Detsamma gäller våra förpackningar och omslag från våra leveranser. Alla våra förpackningar och omslag returneras och återvinns. Dessutom packar utvalda leverantörer med speciella återvinningsbara filtar, för att undvika användning av plast. I fortsättningen på detta beräknar och planerar vi alla transporter från leverantörer så att vi kör så lite som möjligt och därmed minskar vår miljöpåverkan på leveranserna.

För att nå våra ambitiösa klimatmål behöver vi också blicka inåt. I detta sammanhang har vi tagit fram en femårsplan som ska göra det möjligt för oss att konvertera våra tjänstebilar till elbilar. Under UNIQAs arbetsmiljö kan du läsa mer om vad vi gör för att ta hand om miljön inom företaget.

Viktigast av allt är att för att vi ska kunna minska vårt fotavtryck måste vi förstå var det är vi förorenar mest. Det är därför vi kontinuerligt mäter vårt CO2-fotavtryck.

Vidare har vi Nordens största miljömedvetna utbud av möbler och lekplatser och många av våra material och produkter är antingen Svanenmärkta eller FSC-certifierade. Med hjälp av certifieringarna säkerställer vi att vi värnar om naturen och ser till att våra resurser utnyttjas mest effektivt. 

Klicka här ör att läsa mer om våra certifieringar.

 

Världsmål 17 Partnerskap

På UNIQA bidrar vi till FN:s världsmål 17, Partnerskap, närmare bestämt delmål 17.16 och delmål 17.17


Vi tror att samarbete mellan offentlig och privat sektor, på nationell och internationell nivå, är vägen framåt för att uppnå en mer hållbar värld. Vi ingår därför i flera samarbeten med bland annat Growing Trees, Nike Grind och många andra, för att tillsammans kunna åstadkomma en mer hållbar utveckling.

Vi bidrar ytterligare till världsmål 17 genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact. FN:s Global Compact är en uppsättning riktlinjer baserade på tio principer om ansvarsfullt företagande och ansvar. Genom vårt medlemskap har vi undertecknat ett åtagande att uppfylla de grundläggande kraven för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

Världsmål 8 Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt

På UNIQA bidrar vi till FN:s världsmål 17, Partnerskap, närmare bestämt delmål 8.5


Genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact har vi förbundit oss att driva en ansvarsfull verksamhet, samt att respektera och främja mänskliga rättigheter både i vår egen verksamhet och i vår värdekedja. Vi strävar efter att alltid förbättra våra anställdas arbetsvillkor och skapa en jämlik och inkluderande kultur som stödjer våra medarbetares utveckling. Därför har vi bland annat tagit fram en uppförandekod, som ska säkerställa ett ansvarsfullt beteende och att vi följer de regler som gäller för vår affärsverksamhet.

Världsmål 11 Hållbara städer och samhällen

På UNIQA bidrar vi till FN:s globala mål 11, Sustainable Cities and Societies, närmare bestämt delmål 11.3 och delmål 11.7


På UNIQA vill vi hjälpa till att utveckla hållbar stadsplanering. Hälften av världens befolkning bor idag i städer och antalet bara ökar. Därför spelar städer och stadsplanering en oerhört viktig roll i hela klimatagendan. Vi hjälper därför till att skapa hållbara och intelligenta lösningar för de offentliga utrymmena, som bidrar till en renare och bättre värld. Vi har bland annat i samarbete med DBU gjort en multibana som är gjord av återvunna Nike-skor.

 

Världsmål 14 Livet i havet

På UNIQA bidrar vi till FN:s världsmål 14, Life at sea, närmare bestämt delmål 14.1


På UNIQA vill vi hjälpa till att minska föroreningarna i haven. Det är vår hållbara fiskenätsstol som är 100% återvunnen och tillverkad av bland annat gammalt fiskenät. Läs mer om fiskenetstolen här.

Världsmål 15 Livet på land

På UNIQA bidrar vi till FN:s världsmål 15, Livet på land, närmare bestämt delmål 15.2


Hos UNIQA kan du köpa våra trämöbler med gott samvete, varav de flesta är FSC-certifierade och kommer från en FSC-certifierad kedjeproduktion. Vi är för ett hållbart nyttjande av världens skogar. FSC har utvecklat skogsbruksmetoder som säkerställer att det inte fälls fler träd än vad skogen själv kan föröka, och samtidigt skyddar de djur och växtliv.

I vår kamp för att minska vårt fotavtryck har vi på UNIQA ingått ett samarbete med Growing Trees, där vi tillsammans planterar träd för att utvinna CO2 ur atmosfären. Detta samarbete bidrar till vårt arbete med världsmål 15. Läs mer om hur vi hjälper till att kompensera för CO2 här.