Tillbaka

UNIQA Planterar Träd

UNIQAär involverad i kampen för att minska världens CO2 avtryck

Vi stödjer Parisavtalet och den danska statens klimatmål om att minska de totala CO2-utsläppen med 70% till 2030. För att minska vårt eget CO2-avtryck har vi bland annat börjat plantera träd. Träd är en väsentlig komponent i kampen mot den globala uppvärmningen, eftersom träd har en unik funktion som kolsänkor från atmosfären. Träd binder i genomsnitt minst 1 400 ton CO2/ha under 100 år.

Som företag gör vi skillnad

På UNIQA är det viktigt att vi alltid ser ett bredare perspektiv i de saker vi gör. Det är därför vi har ingått ett samarbete med Growing Trees, som kommer att hjälpa oss att plantera balsaträd för uppförande och skogsexpansion i Ecuador. De snabbväxande balsaträden i Ecuador har många fler fördelar än plantering av t.ex. klimatträd i Danmark. Balsaträden vi planterar hjälper till att:

  • Absorbera 4 gånger så mycket CO2 från atmosfären som ett klimatträd i Danmark.
  • Skapa jobb och intäkter för lokala samhällen.
  • Pr. träd som planterats skänks 1kr. till det lokala samhället.
  • Skydda befintliga regnskogar.
  • Bidra till ett hållbart skogsbruk.
  • Etablera en indiansk klimatfond, som ska lansera mer hållbara aktiviteter i byarna, som turism, hantverk, fiskodling m.m.

En mer hållbar framtid

Förutom de positiva effekter som plantering av balsaträd har på klimatet och lokalsamhället, har det också en positiv effekt på biologisk mångfald och grundvatten. Detta för att det bidrar till att stoppa förlusten av livsmiljöer för djur och växter, så att vi därigenom bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, vilket är avgörande för att nå en hållbar framtid. Dessutom bidrar det till att säkerställa renare grundvatten i framtiden, och skapa bättre förutsättningar och möjligheter för ecuadorianska barn i framtiden.

Vi vet att plantering av träd inte enbart kommer att lösa klimatkrisen. Vi tror dock att om vi på UNIQA fokuserar på att sänka vårt CO2-avtryck genom vår värdekedja och i våra processer, samtidigt som vi kompenserar vårt klimat genom att plantera träd, så är vi på god väg att kunna skapa en mer hållbar framtid. Till alla.