Tillbaka

Sveriges största utbud av flexibla och
funktionella tabeller för institutioner

Bordet är ett av de viktigaste föremålen i en inredning. Det är samlingspunkten för flera aktiviteter under dagen som middag, lek, kreativ fördjupning, lärande med mera. Det är därför viktigt att tänka i lösningar som täcker både funktionella och flexibla behov för att skapa en harmonisk boende- och arbetsmiljö.

Flippborde

 

Väggborde

 

UNI borde

 

Lekborde

 

Rullborde

 

Inklusionsborde

 

Få dina behov och möjligheter belysta

Ta hänsyn till hur många som använder rummet och borden samtidigt och till vilka aktiviteter borden används. Detta bidrar till att säkerställa en miljö där utrymme skapats för flera olika funktioner med fokus på lek och lärande.

Material till borden kan väljas utifrån en rad olika behov såsom lättstädade ytor, ljuddämpning och hög slitstyrka.

Skapa rätt atmosfär med form, färg och multifunktionell design på borden. Ska det vara varmt och omfamnande? Äventyrlig och lekfull? Inspirerande och lärorikt?

Dessutom är det viktigt att fokusera på ergonomiskt korrekta arbetsmiljöer. Därför är det också viktigt att ta hänsyn till bordets höjd och funktion samt om bordet ska användas för barn, personal eller båda i samspel. Detta bidrar till att stödja barns och personals välmående.

Välj flexibla bord med flera alternativ där det behövs. Zwip-bord kan fällas ihop så att de tar så lite plats som möjligt när de inte används och vägghängda bord och bänkar skapar utrymme för aktiva barn, där rörelse, lek och fantasi främjas.

Många av våra bord kan förses med ljuddämpande linoleumyta i en myriad av färger. Du kommer att känna skillnaden genom att gå till jobbet i en bullerreducerad miljö – mer energi och vinst i vardagen.

På UNIQA är vårt mål att tillsammans med dig hitta den optimala lösningen som skapar ett ramverk som utvecklar människor.