Tillbaka

Rörelsecentrum och Ribber

Rörelsecentret kan specialanpassas efter dina behov och förutsättningar. Du bestämmer storlek och vilka enheter som ska ingå i förhållande till barnens ålder och utvecklingsnivå.

Hos UNIQAs konsulter får du personlig, professionell och kompetent rådgivning. Vi fokuserar på dina behov, skapar unika skräddarsydda lösningar och följer projekten till dörren.

Flexibelt system för mångsidig rörelse

Rörelsecentret kan utformas efter behov och förutsättningar. Med detta system skapas garanterat en zon, där rörelse och motorisk utveckling sker på högsta nivå – en miljö som inbjuder till mycket glädje, träning och lek samtidigt.

Rörelsecentret är fullt av varierande rörelseäventyr och lekmöjligheter som stödjer den motoriska utvecklingen och kan användas av barn på olika utvecklingsnivåer. Dessutom inbjuder detta system till social interaktion och främjar enhet. Centret kan kombineras med många individuella element som ribbor, repstegar, klätternät, gungelement och är därmed även idealiska för små aktiva pauser.

       

- HABA Pro förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Fakta

 • Tre konstruktions- och monteringsvarianter
  • Vägg till vägg montering (max. Rumsbredd 8,40 m)
  • Monteras på väggen på ena sidan och fristående på ena sidan av rummet
  • Helt fristående
 • Olika klätter-, steg- och gymnastikväggar säkerställer motorisk variation och nöje.
 • Flexibla monteringsbara hängstänger, hängnät och lamellelement möjliggör upplevelser på höga höjder.
 • Vikvägg för klätterupplevelser. Utrymmesbesparande, multifunktionell och smart.
 • Ett flexibelt T-skensystem gör det möjligt att fästa olika upphängningselement på de horisontella och vertikala balkarna.
 • Ledigt utrymme - det finns tillräckligt med utrymme under gymmet för bollspel och andra aktiviteter.
 • 10 års garanti

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna