Tillbaka

Motorverktyg och Tillbehör

UNIQA tillhandahåller upplevelselösningar för inomhusmiljöer inom såväl offentlig som privat sektor. Hos våra rådgivare får du personlig, professionell och kompetent rådgivning.

Vi sätter dina/dina behov i fokus, skapar unika skräddarsydda lösningar och följer projekten till dörren.

 

Bra utrustning och tillbehör för motorik

Olika verktyg för att skapa fantastiska motorrum för roligare rörelser.

Utifrån den systemteoretiska förståelsen av människors förmåga att utveckla och behärska olika motoriska färdigheter kan några grundläggande principer fastställas för hur man kan arbeta med att stärka barns motorik.

I grund och botten blir vi bra på det vi tränar på.

Så om man siktar på att stärka barns förmåga att delta i bollspel måste man tidigt involvera bollar i verksamheten och sedan börja jobba med bollspel.

Det handlar sedan om att dela upp och förenkla aktiviteterna så att deltagarna har en chans att kunna lära sig dem, och sedan tänka i olika former av progression över tid, för att försvåra steg för steg. Med verktygen här i kategorin kan barnet börja helt enkelt.

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna