Tillbaka

UNIQA Bip test

Ta Bip-testen med på multibanen

Här kan barn och unga göra ett konditionstest och få sin kondition beräknad.

Bip-testen är ett traditionellt konditionstest som alla stora idrottare testas i. På tavlan hittar du en sensorenhet som talar om när du ska börja. när rösten sätter igång dig springer du ner till sensorenheten i motsatt ände. När du trycker på den får du ett meddelande när du ska springa tillbaka. Nivån kommer lugnt att stiga tills du har nått ditt max och när du är klar kommer du att få ditt kondital.

Bip-testen kan användas av enskilda under "enkelfunktionen" eller av ett helt team under "flerfunktionen".

Har du blivit inspirerad hjälper vi dig gärna