Tillbaka

UNIQA Pool

UNIQA stödjer varje år projekt som fokuserar på UNIQAs värderingar.
Lek • Lärande • Rörelse • Socialisering

UNIQA ger bidrag på upp till 20 % av det totala värdet av projekt.

Om du vill ansöka om medel/bidrag för ditt spännande projekt, vänligen kontakta oss på uniqapuljen@uniqa.dk