Tillbaka

Vad har UNIQA redan gjort?

UNIQA har satt en agenda. Vi vill vara ledande inom miljöområdet!

Vi tar gärna del av ansvaret att ta hand om vår planet, även om det är en extremt svår uppgift.

Hållbart sortimentsval

  • UNIQA erbjuder utbud av Svanenmärkta produkter för lekplatsen. Över 400 Svanenmärkta produkter.
   
  • Enormt utbud inomhus och utomhus av Svanenmärkta, återvunna, återvunna, miljömärkta och FSC®-märkta produkter

   
  • Utbud av återanvända fallytor, kreativ gummibeläggning och gummitäckskikt för taklösningar. Återvinna avfall genom att återvinna gamla Nike-gummiskor och gamla bildäck.
   
  • Återvinning och donation av gamla produkter är en naturlig del av vårt DNA. Vi säkerställer ännu längre livslängd för produkter som våra kunder vill avskaffa genom att donera produkterna till relevanta "nya" användare.
    UNIQA säkerställer också bortskaffande och hantering av gamla produkter, och säkerställer att de kan återanvändas i produktionen av nya produkter.
   

 

Lång hållbarhet/garantier på produkter är en av de bästa åtgärderna för att ta hand om miljön för närvarande. UNIQA erbjuder upp till 50 års garanti på lekplatser och 25 år på utvalda möbler. Generellt sett har UNIQAs kvalitetsprodukter extremt lång hållbarhet, varför vi även erbjuder långa garantier. Det är mycket bättre för miljön att t.ex. stol och bord eller lekplats håller 25 år istället för 5 år.

Hållbart leverantörsval

På UNIQA tror vi att hållbarhet är mer än ett klistermärke. Därför är våra partners inställning till miljö och hållbarhet mycket viktiga parametrar när vi ska välja vilka företag vi ingår avtal med.

Solceller används i en stor del av våra partners fabriker som den huvudsakliga energikällan. Även här ligger UNIQA i framkant på miljöområdet.

CO2-mätningar

  • På UNIQA har vi över 1000 möbelprodukter som har CO2-mätningar på produktnivå. Detta ger våra kunder möjlighet att utvärdera varje enskild produkt mot varandra och därmed bedöma vilken produkt som har minsta möjliga påverkan på miljön.
   
  • UNIQA har samarbetat med Growing Trees för att hjälpa oss att plantera balsaträd för skogsexpansion i Ecuador. De snabbväxande balsaträden i Ecuador har många fördelar, bl.a absorberar 4 gånger så mycket CO2 från atmosfären som ett klimatträd i Danmark. Dessutom har platån också en positiv effekt på biologisk mångfald och grundvatten. Detta eftersom det hjälper till att stoppa förlusten av livsmiljöer för djur och växter, vilket är avgörande för att uppnå en hållbar framtid.

   

FN´s Global Compact

 

Intern Klimaindsats

 

Tekst