Tillbaka

Grovmotorisk utveckling

Ramverk med fokus på högt grovmotoriskt lekvärde (Lekvärde), stödjer den grovmotoriska utvecklingen som har stor betydelse för barns utveckling och hälsa.

Den grovmotoriska utvecklingen stöds av ett högt lekvärde (Play Value)

Behärskning av grovmotorik, stärker potentialen inom rörelse (Move), lärande (Learn), samhällsdeltagande och social inkludering (Social). Grovmotoriken bygger på kroppsfunktioner (som balans) som stimuleras och tränas i grundläggande motorik och grundläggande lek (Lek). En miljö med högt lekvärde (Lekvärde), inbjuder till användning av olika funktioner och färdigheter som stödjer barnets utvecklingspotential, hälsa och livskvalitet.

Grovmotorik

Grovmotorik betecknar de rörelser i vilka kroppens stora muskelgrupper används; rygg, bröst, nacke, armar och ben. Det påverkar alltså vår behärskning av fysiska handlingar baserat på stora muskelgrupper (t.ex. att hoppa och kasta boll) och vår funktionella rörlighet (gång, krypning och löpning). En väl utvecklad grovmotorik är avgörande för samspelet mellan rörelse (Move), omgivning och människor (Social), och kommer bl.a. synlig i flytande och sammanhängande rörelser anpassade till omgivningens krav.

Den grovmotoriska utvecklingen

Den grovmotoriska utvecklingen är den utveckling barnet går igenom för att ta sig upp och framåt i världen. Den utgår från barnets grundläggande motorik, där barnet tränar grundläggande rörelser mot gravitationen (huvudlyft, krypning etc.), och fortsätter i barnets grundlek (Lek). Barnets grovmotoriska utveckling beror på de möjligheter kultur, förebilder och omgivning ger. Det är därför viktigt att skapa en ram med högt lekvärde (Lekvärde) som naturligt stödjer barnets utveckling av grovmotoriken.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.