Tillbaka

Kognitiv utveckling

Den kognitiva utvecklingen främjas genom kognitiva inslag, som naturligt ingår och tränas i lek (Lek), som sker i en ram med högt lekvärde (Lekvärde).

Ramar med högt lekvärde (Play Value) främjar kognitiv utveckling

Kognition betyder kognition och tänkande, och påverkar det kognitiva området i hjärnan. Den kognitiva utvecklingen stöds av ramverk med högt lekvärde (Play Value), som inbjuder till många olika lekfunktioner och lekformer med kognitiva inslag. Sociala (Sociala) interaktioner, rörelse (Move) och lärande (Learn) i lek (Lek), stärker den kognitiva utvecklingen och är naturligt involverade i ramar med högt lekvärde (Lekvärde).

En sund utveckling med självständigt deltagande

Kognitiv utveckling är relevant för att tänka och förstå, samt interagera med omvärlden, och är viktig för barnets utveckling och självständiga deltagande i meningsfulla aktiviteter. Kognition har att göra med sensorisk perception, tänkande, problemlösning, fantasi, visualisering, minne, språk, inlärning, planering och exekutiva funktioner. Kognitiva funktioner är därför mycket viktiga för en sund utveckling och ett positivt samspel med omvärlden.

Kognitiv utveckling stärks naturligt i miljöer med högt lekvärde (Play Value)

Ramar som inbjuder till rörelse (Move), lek (Lek), lärande (Learn) och sociala interaktioner (Social), samt stimulerar barns fantasi, problemlösning och ingenjörstänkande, involverar kognitiva element. Ingenjörstänkande är ett systematiskt, analytiskt och utforskande förhållningssätt som bl.a. beskrivs i anslutning till Temat Förstärkt pedagogisk läroplan om Natur, friluftsliv och naturvetenskap. I ramar med högt lekvärde (Lekvärde) stärks ofta den kognitiva utvecklingen naturligt, då ramverket inbjuder barn att inkludera många olika former av lek och lekfunktioner med kognitiva inslag. Ramar som innehåller hinderbanor, interaktiva spel, labyrinter, byggmaterial, siffror och bokstäver, möjliggör inkludering av kognitiva element i spelet (Spel).

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa till.