Min önskelista (0)

Sensorisk lek

Sinnena är några av de mest värdefulla saker vi har. De hjälper oss att forma oss som individer och att fastställa vår personlighet. UNIQA har de verktyg som stimulerar och inspirerar barn att använda sinnena.

Sinneslek ger dig: Sinnesintryck - utvecklar alla sinnen · Minimalt underhåll – Robin träd och stål är mycket robusta · Stort urval - Din garanti för rätt lösning

I UNIQA är vi väldigt angelägna att låta barn utveckla sina sinnen och motoriska färdigheter så mycket som möjligt. Vi har därför utvecklat sensationella platser från UNIQA, som är små lekmiljöer där barn kan leka med sina vänner samtidigt som de utvecklar sinnena, motoriska färdigheter och sociala färdigheter.

Lekplatserna har inbyggda sensoriska verktyg och ger stora möjligheter att leka med sand, vatten och andra saker som barnen kan hitta utanför.

läs mer

Få vägledning om Sanselek kan vara en del av din lekplats