Tillbaka

Möbler och Lärande

Få en överblick över de inomhuslösningar vi har tillhandahållit för glada institutioner, förskolor, dagis och skolor. Vi levererar produkter som gynnar alla åldrar. UNIQA skapar ramar som utvecklar människor.

Nærheden Skola - Inomhus

 

Sundbyøster Skola

 

Søndervangsskolan

 

Engstrandskolan

 

Ellebjerg Skola

 

Sengeløse Skolas SFO

 

Skolan ved Nordens Plads

 

Vejlebroskolans - Inomhus

 

Hedegårdsskolan

 

Byvangens Skola

 

Falkenborgskolan - Inomhus

 

Barnhemmet vid Glyptoteket

 

Børnebyen Vandværket

 

Bøgeskovens Barnhem

 

Nokken

 

CFD -Dövblindhet och hörselnedsättning

 

Lindehuset                                      

 

Sydstjärnan                                     

 

Grøndalen - Inomhus

 

Damperen

 

Barndommens Land

 

Østre Gasværk Barnhem

 

Skovbakkens Dagis

 

Saxoly

 

Vibereden

 

Titel

Titel