Tillbaka

Naturlekplatser

Kreativitet och robinie-trä

Naturlekplatser skapade av kreativa idéer och robinia-trä. Upplev individuella och kreativa lösningar för din lekplatsplanering, UNIQA Group har tillsammans med SIK-Holz® mer än 30 års erfarenhet av design, planering och tillverkning av lekplatser av naturligt robinia-trä.

SIK-Holz® är ett ägarledd, medelstort företag i Fläming, söder om Berlin. 1988 grundade Klaus-Peter och Claudia Gust en hantverksverkstad inom träsnideri, med fokus på planering, design och tillverkning av individuella lekredskap gjorda av robinia-trä.

-Sik-Holz förhandlas fram med stolthet och exklusiva rättigheter av UNIQA i Norden

 

Store Lektorn

 

Små Lektorn

 

Temalek- Skepp, fordon, tåg ...

 

Klätterställningar

 

Hinderbanor

 

Linbanor

 

Studsmattor

 

Lekstuga

 

Gungor

 

Gungbrädor

 

Lekskulpturer

 

Karuseller

 

Rutschkanor

 

Sandlådor

 

Vattenlek

 

Sinneslek

 

Volträcken

 

Hängmattor

 

Grillstuga og Shelter

 

Solsegel

 

Kantavgränsning

 

Bord och Bänkset

 

Solsegel

 

Kantavgränsning

 

Legekøretøjer

 

Legeskibe

 

Legetoge

 

Med en lekplats i naturen får du flytta bort barns tankar från de plikter och normer som de ska leva upp till. När barn är ute i det fria och leker tillsammans stärks deras sociala kompetens. Dessutom ökar deras hälsa och välbefinnande i allmänhet. Med naturlekplatser skapar vi en ram som utvecklar barn och unga till att bli den bästa versionen av sig själva. De klättrar tillsammans och glider med varandra, spelar fängelselekar och tillsammans når de ända upp till trädtopparna, där de har utsikt över hela naturlekplatsen.

 

Aktivitetsmöjligheterna är många med en naturlekplats och ramarna kan få alla med i leken, oavsett ålder och nivå.

Samhället utvecklas mot ett mer stillasittande vardag. Vilket leder till brist på fysisk aktivitet kommer en lekplats i robinia-trä att hjälpa till att förebygga.